Michel Gougon

Intuïtief Coach

Ieder individu heeft het recht op een leven van hoge kwaliteit, dat geldt ook voor jouw beroepsleven.

Ongeveer 25 jaar geleden begon voor mij de ontdekkingsreis van mijn leven. Tijdens die reis leerde ik het verschil kennen tussen de identiteit die ik aannam en de persoon die ik werkelijk was. Daar waar ik eerst ontkende creatief te zijn, ontdekte ik een bijzondere vorm van creativiteit toen ik dat eenmaal wilde zien; de creativiteit om oplossingen te vinden buiten de bestaande kaders. Het talent was ontdekt.
De reis is nog niet voorbij, al weet ik steeds beter wie ik ben en wat ik kan.

Door te letten op wat ik deed en de resultaten die ik daarmee behaalde, werd steeds duidelijker waar mijn talenten lagen en waar niet. Ik ben zeker niet goed in alles, verre van dat! Ontdekken wat je NIET kan is minstens net zo belangrijk als het vaststellen waar je goed in bent.

Niet toevallig koos ik voor die functies waarbij ik mijn talenten kon inzetten. Tegelijkertijd koos ik ervoor NIET te doen, waar anderen echt veel beter in zijn. Het werk dat ik uitvoerde werd daardoor leuker, minder zwaar en het begon me energie te geven. Ik behaalde gemakkelijker betere resultaten door te doen waar ik goed in was en door te laten waar ik niet goed in was.

Ik begon in te zien dat iedereen enorm waardevol is, omdat ieder individu uitzonderlijke talenten heeft. We presteren pas écht als we beseffen dat we anderen nodig hebben om datgene te doen waar wij niet goed in zijn. Ontdekken welke talenten mensen hebben en de goede combinatie vinden van talenten voor een specifieke taak is de grote uitdaging.

Die combinatie levert niet alleen hoge teamprestaties en betere resultaten voor het bedrijf op de korte termijn, het verhoogt het geluksgevoel van mensen en daarmee de kwaliteit van leven en werken op de lange termijn.
Hoe ver ben jij op je ontdekkingsreis? Weet je wie je bent en wat je talenten zijn?

Aanleiding voor coaching
Je zit in een ongewenste beroepsmatige situatie. Klik op de volgende links voor voorbeelden voor leidinggevenden of professionals.
Je wilt een check of je nog onderweg bent naar jouw persoonlijke doelen.

Wat kan ik voor je betekenen

Ik ga in gesprek met jou, waarbij ik verbinding maak met de persoon achter de identiteit die je hebt aangenomen, met je ware ik. Dat doe ik door vooral te luisteren en intuïtief veel vragen te stellen. Ik luister ook naar wat er niet gezegd wordt, stel uitdiepende vragen en zoek naar overzicht van belemmerende overtuigingen, slechte gewoontes, angsten en andere oorzaken van blokkades en ik zoek naar achterliggende redenen hiervan. Oftewel: waar knelt het en waarom knelt het daar?

Zodra voor ons allebei helder is waar het probleem echt ligt, begeleid ik je in het zoeken naar hulpbronnen binnen jezelf die je gaat inzetten om uit de ongewenste situatie te komen.

Resultaat

Het succes van coaching hangt in mindere mate af van mijn inbreng en hangt voor een groot deel af van de inzet en bereidheid van jou om het probleem en de oplossing te zoeken bij jezelf.

Kernbegrippen

Gelijkwaardigheid, basisvertrouwen in mensen, onvoorwaardelijke acceptatie.

Vertrouwen, veiligheid, openheid

Intuïtie

Als intuïtief coach ben ik erop gespitst als een bepaald gevoel of een bepaalde gedachte bij de ander opkomt en daar reageer ik direct op. Gebruik maken van intuïtie is je openstellen voor het onderbewuste en te vertrouwen op jezelf en op anderen. Door gebruik te maken van deze onderstroom, komen we samen sneller tot de daadwerkelijke kern van een probleem.

Intuïtie is leidend tijdens het coachen, theorie en modellen gebruik ik alleen als deze helpend zijn in bepaalde situaties.